Spolek rodičů při ZŠ Vyškov, Purkyňova 39

STANOVY

Spolek rodičů při ZŠ Vyškov, Purkyňova  39, p. o. sdružuje rodiče, či jiné zákonné zástupce, pedagogické  pracovníky, bývalé žáky nebo  fyzické osoby, které mají zájem o práci, o výchovu a podporu dětí a mládeže.

Cílem spolku je především finanční  pomoc při zajišťování mimoškolních akcí organizovaných pro žáky ( např. soutěže, exkurze, lyžařský výcvik, mikulášská nadílka apod.)

Hlavní úlohou spolku je získávat finanční prostředky, spravovat je a rozdělovat.

Zdrojem těchto příjmů jsou příspěvky a dary rodičů a příznivců školy.

Na školní rok 2021/22 Spolek rodičů odsouhlasil příspěvek ve výši 300 Kč + 100 Kč za každého dalšího sourozence, který navštěvuje naši školu.

Zápisy ze schůzek Spolku rodičů – ARCHIV

Zápisy ze schůzek Spolku rodičů – školní rok 2022-2023

Březen 2023

Listopad 2022

Vyúčtování finančních prostředků Spolku rodičů za školní rok 2021/22 najdete zde

Výroční zpráva zprávu o hospodaření Spolku rodičů zde

Zápisy ze schůzek Spolku rodičů – školní rok 2021-2022

Červen 2022

Výroční zpráva zprávu o hospodaření Spolku rodičů a vyučtování finančních prostředků

Listopad 2021

Březen 2022

Zápisy ze schůzek Spolku rodičů – školní rok 2020-2021

Výroční zpráva zprávu o hospodaření Spolku rodičů a vyučtování finančních prostředků

Listopad 2020

Leden 2021

Květen 2021

Zápisy ze schůzek Spolku rodičů – školní rok 2019-2020:

Říjen 2019

Březen 2020

Červen 2020

Zápisy ze schůzek Spolku rodičů – školní rok 2018-2019:

Říjen 2018

Březen 2019

Červen 2019

Zápisy ze schůzek Spolku rodičů – školní rok 2017-2018:

Říjen 2017

Únor 2018

Červen 2018