Školská rada při ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p. o.

Na základě nových voleb konaných v březnu 2021 Školská rada při ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p. o. působí ve složení:

Členové jmenovaní zřizovatelem:

Mgr. Bc. Karin Šulcová, k.sulcova@meuvyskov.cz

Mgr. Petr Kudlička, petr.kudlicka@skaut.cz

Členové z řad zákonných zástupců:

Bc. Andrea Vyškovská, Andrea.Vyskovska@seznam.cz

Paní Jana Schindlerová, schindlerova.jana@seznam.cz

Členové z řad pedagogických pracovníků:

Mgr. Dana Bezděková, bezdekova@zspurkynova.vyskov.cz 

Mgr. Roman Říha, riha@zspurkynova.vyskov.cz

Volební řád pro volby členů školské rady základních škol zřizovaných městem Vyškov

Školská rada se zřizuje dle zákona č. 561/2004 Sb., § 167

Pravomoci školské rady dle zákona  561/2004 Sb., § 168