Připravujeme ve školním roce 2021-2022

Na školní rok 2021-2022 plánujeme bohatý program, ale může být měněn v závislosti na covidových opatřeních. Podívejte se do rámcového přehledu, co plánujeme v jednotlivých měsících. Začátkem každého měsíce pak můžete získat podrobný plán všech akcí, které naše škola pro své žáky pořádá.

Podrobný plán na měsíc červen 2022 najdete zde

 

LEDEN

Den otevřených dveří – online

ŠD návštěva kina

Lyžařský kurz 3. 1.–7. 1. 2022, 8. ročník

Akce projektu Žijme spolu …

Exkurze, akce kulturní, vzdělávací, ekologické a preventivně výchovné dle aktuální nabídky

 Ukázky ze DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2019

ÚNOR

Pythagoriáda – školní kolo

Pangea – matematická soutěž

Škola nanečisto – 10. 2. 2022

Lyžařský kurz 21. 2.–25. 2. 2022, 7. ročník

Recitační soutěž – školní kolo

ŠD návštěva kina

Projektové vyučování zaměřené na noviny a reklamu: 6. A

Akce projektu Žijme spolu …

Exkurze, akce kulturní, vzdělávací, ekologické a preventivně výchovné dle aktuální nabídky

Ukázky z programu HEZKY DĚTSKY VĚDECKY 2019

Ukázky z programu HEZKY DĚTSKY VĚDECKY 2018

BŘEZEN

Recitační soutěž – okresní kolo

Matematický klokan – celoškolní soutěž

Den otevřených dveří – 3. 3. 2022

Škola nanečisto – 24. 3. 2022

Plave celá třída

ŠD návštěva kina

Akce projektu Žijme spolu …

Exkurze, akce kulturní, vzdělávací, ekologické a preventivně výchovné dle aktuální nabídky

 

DUBEN

Zápis do prvních tříd – termín bude zveřejněn v tisku a na webových stránkách školy

Volejbal – okresní, popř. krajské kolo

Zazpívej slavíčku – školní kolo

Vernisáž projektu Žijme spolu … – 25. 4. 2022, TIC Vyškov, Masarykovo náměstí

Třídní schůzky – 28. 4. 2022 – 1. stupeň ZŠ od 15.30 hodin, 2.stupeň ZŠ od 16.00 hodin

Den Země – termín bude upřesněn

Přijímací zkoušky do sportovních tříd

ŠD návštěva kina

Akce projektu Žijme spolu …

Exkurze, akce kulturní, vzdělávací, ekologické a preventivně výchovné dle aktuální nabídky

KVĚTEN

Soutěž hlídek mladých zdravotníků

Sběr papíru

Dopravní soutěž – okresní, popř. krajské kolo

Pohár rozhlasu – okresní kolo (atletika)

Výlety jednotlivých tříd

Fotografování jednotlivých tříd

Atletický trojboj – první stupeň

Mc Donalď s Cup – první stupeň – okresní, popř. krajské kolo

Škola nanečisto – 19. 5. 2022

ŠD návštěva kina

Akce projektu Žijme spolu …

Exkurze, akce kulturní, vzdělávací, ekologické a preventivně výchovné dle aktuální nabídky

ČERVEN

Den dětí – pořádá Spolek rodičů

Softbal – školní turnaj

ŠD návštěva kina

Akce projektu Žijme spolu …

Celoškolní projekt Mimořádné události – 24. 6. 2022, 8 až 13.30 hodin

Exkurze, akce kulturní, vzdělávací, ekologické a preventivně výchovné dle aktuální nabídky

Ukončení školního roku – předání vysvědčení – 30. června 2022