Vítáme Vás na webu ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p. o.

Jaké informace obsahuje náš školní web? Podívejte se na stručný přehled, který Vás provede strukturou našeho webu. Můžete díky němu objevit také několik zajímavostí, které na stránkách naší školy najdete.

Nejhledanější informace pro rodiče, žáky a přátele školy

KONTAKT: Najdete zde důležitá telefonní čísla do školy a mapu, jak se k nám dostanete.

ZAMĚSTNANCI: Obsahuje kompletní seznam všech zaměstnanců školy.

O ŠKOLE: Přečtěte si o ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p. o. a podívejte se, jak to u nás vypadá. V galerii najdete fotografie školy, jednotlivých učeben, sportovišť a dalších prostor.

PRO RODIČE: Otevřete si aplikaci pro správu školních dokumentů.

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY A FORMULÁŘE: Pro snadný přístup ke Školnímu řádu, Řádu školní jídelny, Školnímu vzdělávacímu programu a dalším dokumentům.

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ: Obsahuje zápisy ze schůzek třídních důvěrníků Spolku rodičů, které působí při naší škole.

ŠKOLSKÁ RADA: Seznamte se s pravidly fungování školské rady a jejími členy.

PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ: Stránka s informacemi, kdy a proč se obrátit na výchovné poradkyně, školní metodičku prevence, školní speciální pedagožku nebo kde hledat kariérovou poradkyni.

JÍDELNÍČEK: Zjistíte, jaká je nabídka jídel v daném týdnu.

Akce, kterými žije naše škola

ARCHIV AKTUALIT: Prohlédněte si aktuální fotky a přečtěte články z akcí, výletů a projektů, které jsme na naší škole uspořádali.

PŘIPRAVUJEME: Seznamte se s programem naší školy na celý měsíc dopředu.

FOTOGALERIE: Obsahuje přehled fotografií z našich akcí a aktivit.

Naše další nabídky pro žáky

ŠKOLNÍ DRUŽINA: Mladší žáci mohou navštěvovat školní družinu. Na její stránce najdete její řád a dozvíte se o akcích plánovaných v družině během školního roku.

ZÁJMOVÉ ČINNOSTI: Naše škola nabízí svým žákům rozmanitou škálu kroužků, které vedou učitelé – stačí si vybrat. Mimo to mohou zájemci o kroužky využít také nabídky DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE VYŠKOV.

ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ: Pro zkvalitnění a zatraktivnění výuky využívá naše škola podpory z řady grantů, o kterých se dozvíte na této stránce. Již tradičně patří mezi významné projekty školy „Žijme spolu – pomáhejme si“, který podporuje rozvoj dobrého klimatu ve škole a kontakty mezi žáky prvního a druhého stupně.

REKONSTRUKCE ŠKOLY DÍKY DOTACÍM: V minulých letech naše škola obdržela dotaci na zateplení budovy, výměnu oken a solární systém. Bližší informace o rekonstrukci zjistíte v tomto odkazu.

Věříme, že tento rozcestník Vám bude nápomocný při prohlížení našich stránek. Budeme také rádi, když nám sdělíte své nápady a náměty k našemu webu na e-mail  navratilova@zspurkynova.vyskov.cz