TISKOVÁ ZPRÁVA – UKONČENÍ AKCE

Realizace úspor energie na ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p. o.

Na Základní škole, Vyškov, Purkyňova 39, p.o. byla ukončena v rámci 11. výzvy z Operačního programu životního prostředí www.opzp.cz stavební akce “ Realizace úspor energie na ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.“. Předmětem tohoto projektu byla realizace úspor energie na objektech pavilonu UVMV, USU, TDS, pergola a družina, které spočívají v zateplení obvodových stěn a výměně otvorových výplní.

Dotaci na realizaci úsporných opatření poskytuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí Fond soudržnosti.

Akce byla ukončena 27. 6. 2011. Zhotovitelem akce byla firma Moravostav Brno, a.s. stavební společnost. Technický dozor prováděl Ing. Jaromír Handl. Poradenskou činnost prováděla společnost RENARDS, s.r.o.

Díky zateplení bude objekt produkovat méně emisí znečišťujících látek (zejména NOx – více než 111 kg ročně, CO – 20 kg ročně a CO2 – více než 111 tun ročně) a jeho spotřeba tepla se sníží o 1936 GJ ročně.

Celkové uznatelné náklady na akci činily 11 231 054 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 9 546 396 Kč (85%), příspěvek SFŽP ČR 561 553 Kč (5%) a příspěvek Základní školy Vyškov, Purkyňova 39, příspěvkové organizace byl 1 123 105 Kč (10%).