Díky workshopu pořádaného neziskovou organizací Czechitas si vyučující informatiky a výtvarné výchovy mohla vyzkoušet práci s 3D tiskárnou, plotrem a laserovou řezačkou v FabLabu v Brně na Purkyňově ulici.
FabLab je první otevřená digitální dílna v Brně, je také první v ČR a jedna z 1204 na celém světě. Umožňuje zájemcům snadný přístup k drahým technologiím.
„Získala jsem zde nejenom odborné proškolení a praktické návody, jak pracovat s 3D tiskem a laserem, ale i inspiraci, jak zprostředkovat tyto moderní technologie našim žákům. Doufám, že v budoucnu FabLab a naši školu nebude spojovat pouze shodné jméno ulice, kde obě instituce sídlí.
Část z mého osmihodinového sobotního vyrábění (nejvíce mne zaujala 3D tiskárna a příprava grafiky pro tisk) a jeho nedělní dopolední testování si můžete prohlédnout ve fotogalerii.“ (Mgr. Lea Navrátilová)

Leave a Comment