Ve výuce Informatiky a Informační a komunikační výchovy (5. a 6. ročník) se naši žáci seznamují i se základy programování. Zábavnou formou si osvojují programovací jazyk Scratch nebo Karel. Nejraději však programují s Ozobotem.
Minirobot Ozobot je interaktivní hračka, která rozvíjí kreativitu a logické myšlení. Zároveň je to i skvělá didaktická pomůcka představující nejkratší a přesto zajímavou cestu ke skutečnému programování i robotice. 
Škola má v současné době oba nejnovější modely (Ozobot BIT a Ozobot EVO) a tento měsíc má zapůjčených dalších deset robotů od brněnské buňky Jednoty školských informatiků. Můžeme tedy zapojit do programování i další třídy. Třeba i malé žáčky, kteří ještě informatiku nemají, ale rádi by si robůtky vyzkoušeli. Proto jsme listopad na naší škole nazvali měsícem robotů.
Jak se nám s roboty bude dařit, můžete sledovat zde. Ve fotoreportáži níže budeme postupně doplňovat ukázky z vyučování s Ozoboty. Prohlédněte si také webové stránky Informatiky, najdete zde i ukázky práce s Ozoboty.

30. 11.:http://www3.zspurkynova.vyskov.cz/2017/11/30/sd-ozoboti-nas-bavi/
22. 11.:http://www3.zspurkynova.vyskov.cz/2017/11/22/hrajeme-si-na-skolaky/
21. 11.: http://www3.zspurkynova.vyskov.cz/2017/11/21/2-a-uz-take-umi-ovladat-roboty/
18. 11.:http://www3.zspurkynova.vyskov.cz/2017/11/18/napsali-o-nas/
8. 11.: v kroužku robotiky jsme neodolali a také si „zaprogramovali“ s Ozoboty. Nejprve jsme zkoušeli trasu, na kterou jsme vypustili všechny roboty. Poté kluci nachystali závodní dráhu a pustili se do soutěžení týmů. Adam s Gabrielem zase programují trasu, kde musí robot i počítat.

7. 11.: Dnes jsme pro vás připravili ukázku z výuky výtvarné výchovy ve 3. B. Žáci plánovali trasu pro robota, aby sledoval čáru a také mu zadávali úkoly v ozokódech, například jak rychle a kudy má jezdit. 

 

Leave a Comment