Viděli jsme retro počítače! Kde? V Muzeu výpočetní techniky, které je součástí areálu moderně opraveného kartuziánského kláštera a sídlí zde Fakulta informačních technologií VUT Brno, která muzeum založila a spravuje.
V muzeu se nachází téměř padesát různých počítačů, dobová periferní zařízení a další drobné exponáty. Nejstarším IT exponátem výstavy je mechanický kalkulátor z 50. let a nejnovějším počítač, vyrobený v roce 1991 v tehdejší ČSFR.
Prohlédli jsme si zde také expozici počítačových pamětí, zaznamenávající vývoj technologie od pamětí prvních počítačů, které u nás vznikaly koncem 50. let, až prakticky do současnosti. Přiznávám, že většina ze zúčastněných žáků  viděla poprvé technologie operačních pamětí počítačů i vnějších pamětí, jako byly papírové i magnetické pásky, štítky i disky.
Ale při odborném výkladu pana docenta Linharta všichni  žáci  6. A a 6. B zvládli správně vyplnit a technickými kresbami doplnit pracovní list, který byl součástí našeho školního „informatického úkolu“ v tomto muzeu. A někteří dokonce slíbili, že do muzea určitě nezavítali naposled. (Mgr. Lea Navrátilová, foto 6. B Mgr. Sandra Hoffmannová)

Leave a Comment