O naší škole

Historie ZŠ Purkyňova: brzy oslavíme 55. výročí založení

Základní škola Purkyňova přivítala své žáky poprvé ve školním roce 1969/70. Za více než padesát let existence prošly jejími třídami tisíce žáků, kterým pomáhalo objevovat svět několik generací pedagogů. V posledních letech prošla budova rozsáhlými rekonstrukcemi a svým vnitřním vybavením patří k nejmodernějším. To klade stále větší nároky na učitele, kteří  využívají složité technické vybavení. Toto všechno s jediným cílem: Připravit naše žáky co nejlépe pro studium i pro další život.

Areál školy

Škola se nachází na okraji města, v klidném prostředí uprostřed přírody, nedaleko vyškovské nemocnice.  Je dobře přístupná veřejnou autobusovou i železniční dopravou. Celý areál tvoří tři pavilony učeben, ve kterých najdeme odborné učebny chemie, fyziky, přírodopisu, angličtiny, němčiny, dějepisu, zeměpisu, informatiky, hudební výchovy a ateliér výtvarné výchovy. Video z dronu si můžete prohlédnout zde.

Škola v pohybu

Naše škola má v letošním školním roce 29 tříd , 15 tříd na I. stupni a 14 tříd na II. stupni. Kapacita školy je 855 žáků. Výuka probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu. Od 1. ročníku zařazujeme předmět Jazykové aktivity, který je průpravou pro výuku AJ, povinnou od 3. ročníku. Od 7. ročníku nabízí škola volitelnou výuku dalších dvou cizích jazyků.

Protože jsme školou se zaměřením na tělesnou výchovu, věnujeme velkou pozornost i stavu a vybavení tělocvičny, sportovní haly, plaveckého bazénu a obou velkých hřišť – pískového i travnatého. V hodinách tělesné výchovy se zaměřujeme na všestrannost a rozvoj pohybových schopností a dovedností žáků, výuku zpestřujeme i zařazováním netradičních aktivit, jako baseball, florbal, ping-pong, kroket, petanque, brannball, prvky sportovní gymnastiky, lezení na horolezecké stěně apod.

Škola aktivně spolupracuje s fotbalovým oddílem MFK Vyškov a dalšími sportovními oddíly.

Věnujeme se nejen pohybově nadaným žákům, ale i všem ostatním. V každém ročníku máme jednu třídu klasickou a jednu sportovní. Naší prioritou je vštípit žákům zásady zdravého životního stylu, proto jsme v našem školním vzdělávacím programu zařadili do všech tříd na prvním stupni předmět Výchova ke zdravému životnímu stylu, na který na druhém stupni navazuje předmět Péče o zdraví. Zde se zaměřujeme na pohyb, správné držení těla, správné dýchání, zásady regenerace, zdravou výživu, pitný režim, prevenci kouření a užívání návykových látek, atd.

Projekt Žijme spolu – pomáhejme si

K dobrému klimatu ve škole přispívá velkou měrou už tradiční projekt Žijme spolu – pomáhejme si, jehož cílem je sblížit mladší žáky se staršími, naučit je hrát si spolu, učit se spolu a pomáhat si navzájem. Tento projekt a jeho dopady oceňují nejen učitelé a rodiče, ale i široká odborná veřejnost. Výstavy o projektu navštíví každoročně mnoho vyškovských obyvatel. Více informací o projektu

K všestrannému rozvoji dětí pomáháme i nabídkou různých zájmových kroužků podle požadavků dětí a rodičů.

Jsem na webu školy poprvé

Naše škola v médiích

ZŠ Purkyňova se pravidelně objevuje v regionálních médiích,  na ukázku jsme pro vás vybrali příspěvky z tradičních akcí pořádaných učiteli a žáky naší školy

  • Televizní reportáž: Den otevřených dveří (VyMIK 5. týden 2017), (VyMIK 4. týden 2018)
  • Televizní reportáž: Vernisáž projektu Žijme spolu – pomáhejme si (VyMIK 19. týden 2017)
  • Odpoledne pro předškoláky a jejich rodiče: Hezky dětsky vědecky (Vyškovsko.info), (VyMIK 11. týden 2018, Vyškovský zpravodaj č. 4/2018, Vyškovské noviny 29. března 2018
  • Evropský den jazyků 2018: Vyškovský zpravodaj 11 / listopad 2018