spacer.png, 0 kB
Ekologický přírodopis PDF Tisk E-mail
Napsal Administrator   
Wednesday, 27 February 2013

Ekosystém rybník

Kostra člověka PL

Rostliny rybníka

Srdce člověka PL

Svalstvo člověka PL

 

 

Pohlavní orgány

Popis pohlavního ústrojí

Prvohory

Těhotenství

Řízení lidského těla – hormony

 

Trávicí soustava člověka

Vylučování

Kostra člověka

Savci lesa

 

Rostliny travních společenstev

 

Měkkýši

 

Okolí lidských sídel – sady a ovocné zahrady

 

Ploštěnci – pracovní list

 

Ploštěnci

 

Rostliny lesa – řasy

 

Základy ekologie

 

Žahavci

 

Bezobratlí – opakování

 

Členovci

 

Ekosystém les – řasy

 

Houby a lišejníky v lese

 

Houby a výtrusné rostliny lesa

 

Houby v lese

 

Jehličnany

 

Kapraďorosty

 

Kroužkovci

 

Lišejníky

 

Mechy

 

Měkkýši – pracovní list

 

Nahosemenné rostliny

 

Polní plodiny

 

Povrch těla obratlovců

 

Stavba Země

 

Děje v trávicí soustavě

 

Dýchací soustava obratlovců

 

Krytosemenné rostliny lesa

 

Lesní patra a oběh látek v lese

 

Mikroorganismy a houby provázející člověka

 

Nerosty

 

Oběhová soustava obratlovců

 

Organismy provázející člověka

 

Trávicí soustava obratlovců

 

Tvar a pohyb obratlovců

 

Členovci v lese

 

Usazené horniny

 

Živočichové lesa - měkkýši

 

Název

Členovci v lese

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

6.

Klíčová slova

členovci, pavoukovci, korýši, hmyz, pavouci, roztoči, sekáči, vývoj nepřímý

Očekávaný výstup

Žák je schopen objasnit základní rozdíly ve stavbě těla mezi pavoukovci, korýši a hmyzem. Zná zástupce těchto skupin. Ví, jaký je rozdíl mezi vývojem přímým s proměnou dokonalou a proměnou nedokonalou.

Druh materiálu

Pracovní list

Č. šablony/ vzdělávací oblast

I/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

9.12.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Usazené horniny

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

9.

Klíčová slova

Mechanické zvětrávání, chemické zvětrávání, usazeniny (sedimenty), vrstva, podloží, nadloží, úlomkovité sedimenty

Očekávaný výstup

Žák chápe procesy zvětrávání, rozlišuje mechanické a chemické zvětrávání a jaké jsou jeho podmínky a co při nich vzniká. Dokáže říct, jaké sedimenty mohou vznikat. Ví, co je to vrstva, nadloží a podloží. Dokáže rozlišit úlomkovité sedimenty podle velikosti.

Druh materiálu

Pracovní list

Č. šablony/ vzdělávací oblast

I/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

3.12.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Živočichové lesa - měkkýši

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

6.

Klíčová slova

bezobratlí živočichové, obratlovci, měkkýši, slimák, páskovka

Očekávaný výstup

Žák je schopen zařadit živočichy mezi obratlovce či bezobratlé. Ví, z čeho pochází název měkkýši a jaký je rozdíl ve stavbě těla páskovky a slimáka.

Druh materiálu

Pracovní list

Č. šablony/ vzdělávací oblast

I/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

5.12.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

 

 

Název

Měkkýši

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

8.

Klíčová slova

plži, mlži, hlavonožci, hlemýžď zahradní, otevřená cévní soustava, obojetník

Očekávaný výstup

Umí zařadit hlemýždě zahradního do příslušného kmene živočichů. Je schopen říci jaké další třídy živočichů patří mezi měkkýše. Umí popsat na příkladu hlemýždě zahradního stavbu těla a všechny soustavy měkkýšů.

Druh materiálu

prezentace

Č. šablony/ vzdělávací oblast

V/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

24.9.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Okolí lidských sídel – sady a ovocné zahrady

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

7.

Klíčová slova

sad a ovocná zahrada, ovoce, škůdci, včely a vosy, ptáci v sadech

Očekávaný výstup

Na základě informací v učebnici je schopen doplnit informace týkající se sadu a ovocné zahrady obecně, nejčastějších chorob ovoce, ptáků zde žijících. Dokáže zařadit bezobratlé škůdce do příslušných skupin a přiřadit správnou charakteristiku. V neposlední řadě je schopen rozlišit pravdivá a nepravdivá tvrzení o vose a včele.

Druh materiálu

Pracovní list

Č. šablony/ vzdělávací oblast

I/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

16. 4. 2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Ploštěnci – pracovní list

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

8.

Klíčová slova

Ploštěnka, tasemnice, motolice, krevnička

Očekávaný výstup

Na základě předložených informací je schopen rozhodnout zda jsou tvrzení o ploštěncích pravdivá či nikoliv. Dozví se nové informace o tasemnici a o motolici.

Druh materiálu

pracovní list

Č. šablony/ vzdělávací oblast

I/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

12.9.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Ploštěnci

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

8.

Klíčová slova

ploštěnci, ploštěnka, motolice, tasemnice, rozvětvené střevo, provazcovitá nervová soustava, regenerace

Očekávaný výstup

Umí zařadit ploštěnku mléčnou do příslušného kmene živočichů, ví, kteří další živočichové mají podobnou stavbu těla, je schopen popsat ploštěnku na základě jejich orgánových soustav.

Druh materiálu

prezentace

Č. šablony/ vzdělávací oblast

V/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

10.9.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Rostliny lesa - řasy

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

6.

Klíčová slova

zrněnka, stavba těla, fotosyntéza, dýchání,

Očekávaný výstup

Objasní si pojem jednobuněčný organismus, pozná zástupce řas v lese – zrněnku, její stavbu těla, způsob výživy, dýchání a rozmnožování.

Druh materiálu

prezentace - zápis

Č. šablony/ vzdělávací oblast

V/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

4.9.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Základy ekologie

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

6.

Klíčová slova

ekosystém, společenstvo, producent, konzument, býložravec, masožravec, všežravec, rozkladač, symbióza, parazitismus

Očekávaný výstup

Orientuje se v základních ekologických pojmech a dokáže poskládat jednoduchý potravní řetězec.

Druh materiálu

prezentace - zápis

Č. šablony/ vzdělávací oblast

V/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

5.9.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Žahavci

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

8.

Klíčová slova

nezmar hnědý, žahavé buňky, láčka, enzymy, rozptýlená nervová soustava, pučení, regenerace

Očekávaný výstup

Je schopen vysvětlit název žahavci, ví, kteří živočichové patří do této skupiny, na základě informací z učebnice je schopen doplnit informace týkající se orgánových soustav nezmara hnědého.

Druh materiálu

pracovní list

Č. šablony/ vzdělávací oblast

I/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

2.9.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

 

 

Název

Rostliny travních společenstev

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

6.

Klíčová slova

Byliny, dřeviny, keře, stromy, jednoděložné rostliny, dvouděložné rostliny, obiloviny, luskoviny, okopaniny, polní plevele

Očekávaný výstup

Zopakuje si pojmy bylina, dřevina, keř a strom. Dokáže zařadit rostliny rostoucí v travních společenstvech. Umí zařadit polní plodiny do příslušné skupiny a je mu jasný rozdíl mezi jednoděložnou a dvouděložnou rostlinou.

Druh materiálu

Pracovní list

Č. šablony/ vzdělávací oblast

I/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

4.6.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Kostra člověka

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová / Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

8.

Klíčová slova

Kostra, stavba a tvar kosti, hlavní části kostry

Očekávaný výstup

Pojmenuje jednotlivé části lidské kostry, stavbu a tvar kostí, jejich vznik a růst a možné spojení.

Druh materiálu

Výklad-prezentace

Č. šablony/ vzdělávací oblast

V/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis pro 6. - 9. ročník

Datum

8.2.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Savci lesa

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

6.

Klíčová slova

Savci, sudokopytníci, hmyzožravci, hlodavci, letouni, šelmy, paroží, rohy

Očekávaný výstup

Charakterizuje savce obecně, rozlišuje a zařazuje savce v lese mezi sudokopytníky, hmyzožravce, hlodavce, letouny a šelmy. Rozlišuje paroží a rohy a dokáže přiřadit živočich, který tímto útvarem disponuje.

Druh materiálu

Pracovní list

Č. šablony/ vzdělávací oblast

I/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Pracovní listy k Ekologickému přírodopisu 6. – 9. ročník

Datum

7.2.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Řízení lidského těla - hormony

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

8.

Klíčová slova

hormony, nervy, žlázy s vnitřní sekrecí, doplňovačka

Očekávaný výstup

dokáže říci, jak je tělo jako celek řízeno, dokáže charakterizovat co je to hormon, jak je produkován a jaké hormony naše tělo produkuje a jaký mají v těle význam.

Druh materiálu

Pracovní list

Č. šablony/ vzdělávací oblast

I/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

16. 4. 2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Trávicí soustava člověka

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

8.

Klíčová slova

Popis ústrojí, funkce trávicí soustavy, dutina ústní, zuby, žaludek, tenké a tlusté střevo

Očekávaný výstup

Umí popsat trávicí ústrojí člověka, funkce trávicí soustavy, ví, co je v dutině ústní a jakou to má funkci, dokáže popsat zub a umístění různých druhů zubů. Popisuje děje probíhající v žaludku a střevech a umí stručně popsat jejich stavbu.

Druh materiálu

Pracovní list

Č. šablony/ vzdělávací oblast

I/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

1. 4. 2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Vylučování

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

8.

Klíčová slova

vylučování, močová soustava, ledviny, prvotní moč, definitivní moč

Očekávaný výstup

Dokáže říci, jak se tělo zbavuje nežádoucích a odpadních látek. Ví, z čeho se skládá močová soustava. Objasní funkci ledvin a jak vzniká prvotní a definitivní moč.

Druh materiálu

Pracovní list

Č. šablony/ vzdělávací oblast

I/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

8. 4. 2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

Název

Pohlavní orgány - obrázek

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

8.

Klíčová slova

křížovka, mužské a ženské ústrojí

Očekávaný výstup

dokáže popsat mužské a ženské ústrojí.

Druh materiálu

Pracovní list

Č. šablony/ vzdělávací oblast

I/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

16. 5. 2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Popis pohlavního ústrojí

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

8.

Klíčová slova

doplňovačka, charakteristika pohlavního ústrojí

Očekávaný výstup

dokáže charakterizovat jednotlivé části pohlavního ústrojí muže a ženy a související pojmy.

Druh materiálu

Pracovní list

Č. šablony/ vzdělávací oblast

I/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

18.5.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Prvohory

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

9.

Klíčová slova

Periody prvohor, kontinenty, vrásnění, zkameněliny, život v prvohorách

Očekávaný výstup

dokáže říci, na jaké periody se dělí prvohory, jaké bylo uspořádání pevniny, jaké vrásnění se podílelo na vzniku pohoří. Dále dokáže charakterizovat, jaké přírodní podmínky panovaly v prvohorách a jaké rostliny a živočichové se v této době vyvíjeli.

Druh materiálu

Pracovní list

Č. šablony/ vzdělávací oblast

I/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

2.5.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Těhotenství

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

8.

Klíčová slova

Křížovka, délka těhotenství, jedno a vícečetné těhotenství, interrupce

Očekávaný výstup

dokáže říci, co je to těhotenství, jak vzniká, kde a jak dlouho probíhá a čím končí. Dokáže vysvětlit rozdíl v jedno a vícečetném těhotenství a dokáže říci, co je to interrupce.

Druh materiálu

Pracovní list

Č. šablony/ vzdělávací oblast

I/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

27.5.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

 

Název

Bezobratlí - opakování

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

8.

Klíčová slova

bezobratlí, žahavci, ploštěnci, měkkýši, kroužkovci, členovci

Očekávaný výstup

Zopakuje si, co se naučil o jednotlivých skupinách bezobratlých živočichů.

Druh materiálu

Pracovní list

Č. šablony/ vzdělávací oblast

V/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

13.10.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Členovci

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

8.

Klíčová slova

členovci, korýši, hmyz, pavoukovci, saranče, chitin, vzdušnice, plicní vaky, žábry, vývoj nepřímý, proměna nedokonalá, proměna dokonalá

Očekávaný výstup

Ví, které skupiny živočichů patří mezi členovce, dokáže stručně popsat odlišnosti těchto skupin. Na modelovém živočichovi – saranče – dokáže popsat stavbu jednotlivých soustav hmyzu. Charakterizuje rozdíl mezi proměnou dokonalou a nedokonalou u nepřímého vývoje.

Druh materiálu

Příprava na interaktivní tabuli

Č. šablony/ vzdělávací oblast

V/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

7.10.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Ekosystém les - řas

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

6.

Klíčová slova

zrněnka, jednobuněčný organismus, fotosyntéza, autotrofní organismus, dýchání

Očekávaný výstup

Umí vysvětlit co je to jednobuněčný organismus mikroskopických rozměrů, ví co je to fotosyntéza, u koho probíhá a jaké látky jsou k ní potřeba. Je schopen rozlišit fotosyntézu a dýchání u rostlin z hlediska přijímaných a vylučovaných plynů.

Druh materiálu

Pracovní list

Č. šablony/ vzdělávací oblast

I/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

1.10.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Houby a lišejníky v lese

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

6.

Klíčová slova

plodnice, podhoubí, výtrusy, hniložijné houby, parazitické houby, lišejník, symbióza, indikátor čistoty ovzduší

Očekávaný výstup

Umí vysvětlit pojmy plodnice, podhoubí a k čemu slouží houbám výtrusy. Ví, jak se houby mohou vyživovat. Umí uvést příklady jedlých a jedovatých hub. Je schopen vysvětlit co je to lišejník a jaké dva organismy spolu žijí v symbióze. Zná funkce jednotlivých symbiontů a dokáže objasnit, co znamená, že je lišejník označovaný jako indikátor čistoty ovzduší. Uvede příklad některého z lišejníků, kterého můžeme najít v naší republice.

Druh materiálu

Pracovní list

Č. šablony/ vzdělávací oblast

I/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

8.10.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Houby a výtrusné rostliny v lese

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

6.

Klíčová slova

mechy, kapradiny, plavuně, přesličky

Očekávaný výstup

Je schopen interpretovat, které skupiny rostlin se rozmnožují pomocí výtrusů. Uvádí zástupce jednotlivých skupin výtrusných rostlin. Ví, které houby jsou jedovaté a které jsou jedlé. Ví, jaký význam mají mechy pro les a z čeho vznikalo černé uhlí.

Druh materiálu

Pracovní list

Č. šablony/ vzdělávací oblast

I/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

20.10.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Houby v lese

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

6.

Klíčová slova

podhoubí, plodnice, výtrusy, hniložijné houby, parazitické houby, symbióza

Očekávaný výstup

Je schopen vysvětlit, proč nezahrnujeme houby mezi rostliny, dokáže popsat stavbu těla houby a způsoby výživy.

Druh materiálu

Příprava na interaktivní tabuli

Č. šablony/ vzdělávací oblast

V/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

1.10.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Jehličnany

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

6.

Klíčová slova

Nahosemenné rostliny, jehličnany, smrčina, bor, borovice, smrk, polomy, vývraty, opylení, oplození, semenáček

Očekávaný výstup

Žák umí charakterizovat některé pojmy související s nahosemennými rostlinami, ví jaký je rozdíl mezi kořenovou soustavou borovice a smrku a v jakém lese dochází k polomům a k vývratům. Je schopen na základě přečtení textu zodpovědět otázky o borovici lesní.

Druh materiálu

Pracovní list

Č. šablony/ vzdělávací oblast

I/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

26.10.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Kapraďorosty

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

6.

Klíčová slova

kapraďorosty, kapradiny, plavuně, přesličky, oddenek, jarní lodyha, letní lodyha

Očekávaný výstup

Žák ví, kde v lese rostou kapraďorosty, z čeho je tvořeno tělo kapraďorostů a k čemu je přesličkám jarní a letní lodyha. Dokáže určit některé zástupce kapradin, plavuní a přesliček.

Druh materiálu

Příprava na interaktivní tabuli

Č. šablony/ vzdělávací oblast

V/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

16.10.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Kroužkovci

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

8.

Klíčová slova

kroužkovci, žížala, pijavka, nitěnka, rozkladač, žebříčkovitá nervová soustava, uzavřená cévní soustava

Očekávaný výstup

Je schopen zařadit žížalu do příslušné skupiny živočichů a ví, kteří další živočichové sem patří. Umí vysvětlit, proč řadíme žížalu mezi rozkladače. Dokáže popsat na tomto modelovém živočichovi jednotlivé soustavy kroužkovců.

Druh materiálu

Výklad - Prezentace

Č. šablony/ vzdělávací oblast

V/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

3.10.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Lišejníky

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

6.

Klíčová slova

lišejník, symbióza, indikátor čistoty ovzduší, průkopníci života

Očekávaný výstup

Je schopen vysvětlit, co je to lišejník a jaké dva organismy spolu žijí v symbióze. Ví, co je to symbióza a jaké funkce mají oba organismy. Objasní tvrzení o lišejnících, že jsou průkopníky života a indikátory čistoty ovzduší. Pozná některé lišejníky vyskytující se v ČR.

Druh materiálu

Příprava na interaktivní tabuli

Č. šablony/ vzdělávací oblast

V/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

6.10.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Mechy

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

6.

Klíčová slova

mechy, význam mechů, stavba mechu

Očekávaný výstup

Žák ví, kde v lese rostou mechy a jaký je jejich význam. Je schopen popsat mechovou rostlinu a říci, k čemu jednotlivé části mechu slouží. Dokáže určit některé zástupce mechů.

Druh materiálu

Příprava na interaktivní tabuli

Č. šablony/ vzdělávací oblast

V/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

9.10.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

Název

Měkkýši – pracovní list

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

8.

Klíčová slova

měkkýši, plži, mlži, hlavonožci

Očekávaný výstup

Žák dokáže vysvětlit název kmene měkkýšů. Ví, které třídy sem patří a dokáže do nich zařadit některé zástupce. Je schopen stručně popsat tyto třídy měkkýšů.

Druh materiálu

Pracovní list

Č. šablony/ vzdělávací oblast

I/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

1.10.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Nahosemenné rostliny

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

6.

Klíčová slova

Nahosemenné rostliny, jehlice, samčí šištice, samičí šištice, opylení, oplození, semenáček

Očekávaný výstup

Je schopen vysvětlit název nahosemenných rostlin, tvar listů a rozmnožování jehličnanů. Dokáže rozpoznat některé druhy jehličnatých stromů vyskytujících se v ČR.

Druh materiálu

Příprava na interaktivní tabuli

Č. šablony/ vzdělávací oblast

V/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

25.10.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Polní plodiny

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

7.

Klíčová slova

polní plodiny, obiloviny, okopaniny, olejniny, luštěniny, krmné rostliny, přadné rostliny

Očekávaný výstup

Je schopen vyjmenovat běžně pěstované polní plodiny a zařadit je do příslušné skupiny rostlin. Ví, co se vyrábí z různých druhů obilovin a pro co jsou využívány další polní plodiny. Je schopen poznat o jakou polní plodinu se jedná.

Druh materiálu

Příprava na interaktivní tabuli

Č. šablony/ vzdělávací oblast

V/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

1.10.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Pokryv těla obratlovců

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

8.

Klíčová slova

kůže, pokožka, škára, podkožní vazivo, kožní útvary, šupiny, peří, srst

Očekávaný výstup

Žák ví, co tvoří pokryv těla obratlovců a je schopen charakterizovat kůži jednotlivých tříd obratlovců.

Druh materiálu

Příprava na interaktivní tabuli

Č. šablony/ vzdělávací oblast

V/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

17.10.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

Název

Stavba Země

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

9.

Klíčová slova

stavba Země, jádro, plášť, kůra, oceánská a pevninská kůra, litosféra, atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra

Očekávaný výstup

Žák umí stručně popsat stavbu zemského tělesa, ví jaké obaly se nacházejí kolem Země.

Druh materiálu

Příprava na interaktivní tabuli

Č. šablony/ vzdělávací oblast

V/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

4.10.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Děje v trávicí soustavě

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

8.

Klíčová slova

rozmělňování, trávení, vstřebávání, bachor, čepec, kniha, slez

Očekávaný výstup

Žák je schopen vysvětlit jaké děje a probíhají v trávicí soustavě a ve kterých částech trávicí trubice k nim dochází. Ví, jak pracuje složený žaludek přežvýkavců.

Druh materiálu

Pracovní list

Č. šablony/ vzdělávací oblast

I/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

11.11.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Dýchací soustava obratlovců

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

8.

Klíčová slova

žábry, plíce, vzdušné vaky, průdušnice, průdušky, plicní sklípky

Očekávaný výstup

Žák ví, že dýchacími orgány jsou žábry, plíce a přídatné vzdušné vaky. Je schopen roztřídit obratlovce do skupin, podle toho jakým dýchacím orgánem dýchají. Dokážou srovnat rozdíly mezi dýchacími organy jednotlivých skupin obratlovců.

Druh materiálu

Příprava na interaktivní tabuli

Č. šablony/ vzdělávací oblast

V/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

 12.11.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Krytosemenné rostliny lesa

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

6.

Klíčová slova

krytosemenné rostliny, pestík, tyčinka, květenství, plodenství, rodové a druhové jméno

Očekávaný výstup

Žák je schopen na základě informací v učebnici opravit chybná tvrzení týkající se krytosemenných rostlin a umí rozlišit rodové a druhové jméno v názvu rostliny.

Druh materiálu

Pracovní list

Č. šablony/ vzdělávací oblast

I/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

10.11.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Lesní patra a oběh látek v lese

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

6.

Klíčová slova

lesní patra, stromové patro, keřové patro, bylinné patro, mechové patro, kořenové patro, humus, rozkladači, oběh látek v lese

Očekávaný výstup

Žák je schopen vyjmenovat jednotlivá patra v lese tvořená různými rostlinami a umí zařadit různé rostliny rostoucí v lese do jednotlivých lesních pater. Ví, jak jsou důležití rozkladači pro vznik humusu a tím pádem i pro oběh látek v lese, popřípadě jiných ekosystémech.

Druh materiálu

Pracovní list

Č. šablony/ vzdělávací oblast

I/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

25.11.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Mikroorganismy a houby provázející člověka

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

7.

Klíčová slova

Mikroorganismy, bakterie, viry, plísně

Očekávaný výstup

Žák je schopen říci, které mikroorganismy a plísně můžou doprovázet člověka, jaká onemocnění u něj mohou vyvolat. Uvědomuje si, jak nám může pomoci očkování.

Druh materiálu

Pracovní list

Č. šablony/ vzdělávací oblast

I/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

3.11.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Nerosty

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

9.

Klíčová slova

Nerost, krystalizace, krystal, fyzikální vlastnosti, chemické vlastnosti

Očekávaný výstup

Žák ví, co to je nerost, jak a z čeho vzniká, čím je ovlivněn jeho tvar a velikost a jaké má vlastnosti.

Druh materiálu

Příprava na interaktivní tabuli

Č. šablony/ vzdělávací oblast

V/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

 1.11.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Oběhová soustava obratlovců

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

8.

Klíčová slova

krev, tkáňový mok,míza, cévy, srdce, síň, komora

Očekávaný výstup

Žák je schopen vyjmenovat tělní tekutiny, ví, jaké krevní buňky bychom hledali v krvi a které cévy krev rozvádějí. Umí stručně charakterizovat srdce a srovnat jednotlivé krevní oběhy jednotlivých skupin obratlovců.

Druh materiálu

Příprava na interaktivní tabuli

Č. šablony/ vzdělávací oblast

V/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

 18.11.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Organismy provázející člověka

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

7.

Klíčová slova

bezobratlí, vnitřní parazit, vnější parazit, tasemnice, roup, blecha, veš, boubel, hnida, obratlovci, myš, krysa, potkan, deratizace, domestikace

Očekávaný výstup

Žák je schopen vyjmenovat některé bezobratlé provázející člověka v jeho obydlí a zařadit je mezi vnitřní nebo vnější parazity, případně mezi bezobratlé, kteří neparazitují přímo na člověku, ale škodí mu nějak jinak. Dokáže popsat cyklus vybraných bezobratlých. Ví, jaký je rozdíl v životních nárocích myši, krysy a potkana. V neposlední řadě je schopen vysvětlit pojmy domestikace a deratizace.

Druh materiálu

Pracovní list

Č. šablony/ vzdělávací oblast

I/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

17.11.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Trávicí soustava obratlovců

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

8.

Klíčová slova

složení potravy, funkce trávicí soustavy, stavba trávicí soustavy, dutina ústní, hltan, jícen žaludek, tenké střevo, tlusté střevo, kloaka

Očekávaný výstup

Žák ví, z čeho je složena potrava, jakou funkci má trávicí soustava a dokáže popsat její jednotlivé části.

Druh materiálu

Příprava na interaktivní tabuli

Č. šablony/ vzdělávací oblast

V/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

 10.11.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Tvar a pohyb těla obratlovců

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

8.

Klíčová slova

kostra, páteř, lebka, kostra trupu, osifikace, chrupavka, svalstvo, kosterní svalovina, hladká svalovina, srdeční svalovina

Očekávaný výstup

Žák ví, jak a z čeho vzniká kost, jaké jsou hlavní části kostry obratlovců a čím jsou kosti připojeny k páteři. Je schopen říct jaké typy svaloviny jsou v těle a co tvoří. Umí charakterizovat jednotlivé typy svaloviny z hlediska unavitelnosti a ovladatelnosti vůlí.

Druh materiálu

Příprava na interaktivní tabuli

Č. šablony/ vzdělávací oblast

V/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

 1.11.2012

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

 

 

Název

Ekosystém rybník

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

6.

Klíčová slova

vlastnosti vody, společenstvo, ekosystém, rybník, jezero

Očekávaný výstup

Žák dokáže vysvětlit základní vlastnosti vody, ví, co je to anomálie vody a k čemu je důležitá pro vodní živočichy. Ví, jaký je rozdíl mezi rybníkem a jezerem a dokáže vysvětlit základní ekologické pojmy ekosystém a společenstvo.

Druh materiálu

Příprava na interaktivní tabuli

Č. šablony/ vzdělávací oblast

V/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

6.2.2013

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Kostra člověka

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

8.

Klíčová slova

hlavní části kostry, lebka, hrudník, páteř, kostra dolních končetin, kostra horních končetin

Očekávaný výstup

Žák vyjmenuje hlavní části kostry, je schopen zařadit jednotlivé kosti k hlavním částem kostry. 

Druh materiálu

Pracovní list

Č. šablony/ vzdělávací oblast

I/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

1.2.2013

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Rostliny rybníka

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

6.

Klíčová slova

Břehová zeleň, dvoudomá rostlina, jednoděložná rostlina, dvouděložná rostlina, plankton, sinice, jednobuněčné řasy, mnohobuněčné řasy

Očekávaný výstup

Žák objasní některé pojmy týkající se rostlinstva rybníka, dokáže rozlišit znaky jednoděložných a dvouděložných rostlin a je schopen zařadit některé zástupce rostlin mezi jednoděložné a dvouděložné rostliny. Ví, že jsou v rybníce i zástupci mikroskopických řas.

Druh materiálu

Příprava na interaktivní tabuli

Č. šablony/ vzdělávací oblast

V/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

20.2.2013

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Srdce člověka

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

8.

Klíčová slova

srdce, síň, komora, chlopně, krevní oběh, systola, diastola

Očekávaný výstup

Žák ví, z čeho a kde je srdce uloženo a jak je vyživováno. Dokáže popsat stavbu srdce. Rozlišují krevní oběh plicní a tělní a ví, které části srdce se ho účastní. Umí stručně popsat činnost srdce. 

Druh materiálu

Pracovní list

Č. šablony/ vzdělávací oblast

I/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

27.2.2013

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Název

Svalstvo člověka

Autor/ email

Mgr. Hana Šujanová/ Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Předmět

Ekologický přírodopis

Ročník

8.

Klíčová slova

kosterní svalovina, srdeční svalovina, hladká svalovina, šlacha, stavba svalu, svaly hlavy a krku, svaly trupu, svaly končetin

Očekávaný výstup

Žák je schopen rozlišit tři typy svaloviny v těle člověka a dokáže říct stručnou charakteristiku. Ví, z čeho jsou kosterní svaly tvořeny a umí vyjmenovat různé svaly na těle.

Druh materiálu

Pracovní list

Č. šablony/ vzdělávací oblast

I/2;  Člověk a příroda

Obor/název sady

Ekologický přírodopis / Ekologický přírodopis

Datum

8.2.2013

Škola

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.

Číslo a název projektu

CZ.1.07/1.4.00/21.1583 Škola v pohybu

 

 

Aktualizováno ( Tuesday, 25 June 2013 )
 
< Předch.   Další >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
   
Joomla Template by Joomlashack
free joomla templates joomla tutorials joomla themes